Menu


************************ EVENTS ARE CANCELLED **********************

Festival of the Sea

By Visited 3052 times , 2 Visits today

Start Date: May 11, 2012
End Date: May 27, 2012
Time: 9:00 am to 8:00 pm

Email: info@adin.cat

Location: Ports around Barcelona

Claim Ownership
Get Direction View Large Map

Description

Sitges are to participate in a new initiative, the Festival of the Sea, to stimulate the Marine business.

The Festival, with a Program of exhibitions and activities, is taking place in

Exhibition of:

  • boats, new and used,
  • accessories,
  • services
  • rental boats
  • program of interesting activities
  • sailing for children and adults with all kinds of facilities

Come and enjoy the sea and navigation.

Les poblacions que participen en aquesta nova proposta són Sitges que acollirà els Festivals entre els dies 18 i 20 maig a Port Ginesta. El cap de setmana abans haurà arrencat a Sant Feliu de Guíxols (11-13 maig) i es tancarà a Cambrils (25- 27 maig)

Seafood Fair in Sitges, the final program ..

Dates: 12 and 13 May
Location: The Frigate

Here the final program:

12 and 13 May 11 to 14:30 and from 17 to 21 hours, the Fair is held in Sitges Maritime Frigate (below the church) will host a fifty stalls from all over Catalonia , Valencia, Balearic Islands, Spanish and French.

During the Fair, plus a great variety of handicraft products and food related products and the sea, visitors can enjoy various workshops and children’s entertainment.

The fair features the collaboration of the City of Sitges Tourism Sitges, the Fishermen’s Association and the marina of Sitges Sitges.

The Fishermen’s Association will organize a demonstration of the gear and an interesting photographic exhibition on the work and techniques of fishing.

The marina of Sitges, located in the East breakwater s / w (first breakwater under the church) will give a baptism of sailing activity on Saturday morning at 11h00 to 14h30 hours. The activity consists in excursions with a craft school (Gamba) for up to 4 people accompanied by the instructor takes the boat. The departures will last 20 minutes. Registration for the activity can be made directly in the marina. Persons aged 7 years and know how to swim

PROGRAM

SATURDAY 12

Morning

11h – Opening of the Fair
11 to 14:30 am – Baptism of Sailing Yacht Club Sitges
12 to 14:30 – Demonstration of trade: Fishermen in Sitges

Afternoon

17h – Opening of the Fair
18h – Animation Itinerant
18pm to 20 pm – Demonstration by trade: Fishermen in Sitges
19:30 pm – Children’s Story
20:00 am to 21pm – Animation Itinerant

SUNDAY 13 MAY

Morning

11h – Opening of the Fair
12 to 14:00 – Demonstration of trade: Fishermen in Sitges

Afternoon

17h – Opening of the Fair
18h – Animation Itinerant
19:30 pm – Children’s Story
20:00 am to 21pm – Animation Itinerant

=====================================================

Aquest cap de setmana: Fira Marinera de Sitges, EL PROGRAMA DEFINITIU..

Dates: 12 i 13 de maig
Lloc: La Fragata

Aquí el programa definitiu:

Els dies 12 i 13 de maig d’11 a 14:30 i de 17 a 21 hores, se celebra la Fira Marinera de Sitges a la Fragata (sota l’ església) que acollirà a una cinquantena de parades procedents d’arreu de Catalunya, València, Illes Balears, Castelló i França.

Durant el transcurs de la Fira, a més de trobar una gran varietat de productes d’artesania i d’alimentació i productes relacionats amb el mar, els visitants podran gaudir de diferents tallers i animació infantil.

La fira compta amb la col•laboració de l’Ajuntament de Sitges, de Turisme de Sitges, de la Confraria de Pescadors de Sitges i del Club Nàutic de Sitges.

La Confraria de Pescadors organitzarà una demostració de les arts de pesca i una interessant exposició fotogràfica sobre les tècniques i el treball de la pesca artesanal.

El Club Nàutic de Sitges, ubicat a l’espigó de Llevant s/n (primer espigó de sota l’església) oferirà una activitat de bateig de vela el dissabte al matí en horari de 11h00 a 14h30. L’activitat consisteix en fer sortides amb una embarcació escola (Gamba) amb capacitat per a 4 persones acompanyats de l’instructor que porta l’embarcació. Les sortides tindran una durada de 20 minuts. Les inscripcions per a l’activitat es poden fer directament en el Club Nàutic. Persones majors de 7 anys i que sàpiguen nedar.

PROGRAMA

DISSABTE 12

Matí

11h – Obertura de la Fira
11h a 14:30 h – Bateig de Vela: Club Nàutic de Sitges
De 12 a 14:30 – Demostració d’ofici: Confraria de Pescadors de Sitges

Tarda

17h – Obertura de la Fira
18h – Animació Itinerant
18h a 20 h – Demostració d’ofici: Confraria de Pescadors de Sitges
19:30h – Conte Infantil
20:00h a 21h – Animació Itinerant

DIUMENGE 13 DE MAIG

Matí

11h – Obertura de la Fira
De 12 a 14:00 – Demostració d’ofici: Confraria de Pescadors de Sitges

Tarda

17h – Obertura de la Fira
18h – Animació Itinerant
19:30h – Conte Infantil
20:00h a 21h – Animació Itinerant

Organizers

About the Organizers :

Non Profit organisation for nautical related issues and companies.

Lots of free events, but the boats cost money!

Comments are closed.

Related Events

twitter Sitges Spain : facebook Sitges Spainyoutube Sitges bBrcelonagoogle plus Sitges Spainflickr Sitges Barcelona

      HOTELS IN SITGES

      HOTELS IN BARCELONA

English
Español
English
Español